شکایت از سایت های شرط بندی – در بعضی از سایت های شرط بندی ، شرایط بوجود می آید که باعث گلایه کاربران میشوند.

این مشکل زمانی پیش می آید که کاربر مقررات و قوانین سایت های شزط بندی را مطالعه نکرده و با شرایط شرط بندی آشنا نباشد.

چنانچه کاربران به خوبی قوانین و مقررات را مطالعه نمایند و به درستی نسبت به شرط بندی و شرایط آن اقدام نماید هیچ مشکلی بوجود نمی آید.

برای کاربرانی که با اطلاع کامل از قوانین اقدام به شرط بندی مینمایند هیچ مشکلی پیش نمی آید

گلایه کاربران

مهمترین عامل گلایه کاربران ، عدم اشرافیت به قوانین و نحوه عمل است.

کاربر می باسیت قبل از شرط گذاری حتما قوانین را مطالعه نماید.

چنانچه کاربر ، به شکلی کامل ، قوانین را مطالعه نماید و شرایط را بر حسب قوانین موجود در سایت پیش ببرد هیچ مشکل یا گلایه ای بوجود نمیآید و کاربر به راحتی میتواند شرط بندی نموده و نتیجه آن را ببیند.

جهت پاسخگویی به کاربران و جلوگیری از خطاهای احتمالی آن ها که نهایتا باعث گلایه کاربران می شود در سایت های شرط بندی معتبر سیستم پشتیبانی ۲۴ ساعته در نظر گرفته شده است.

کاربر میتواند سوالات خود در رابطه با بازی ها و نحوه شرط بندی در مراحل مختلف را از این طریق با سیستم پشتیبانی هر لحظه و هر زمان  مطرح نموده و از پشتیبان درخواست راهنمایی نماید.

جهت جلوگیری از گلایه کاربران ، سایت های شرط بندی معتبر در ابتدا از کاربر میخواهد تا قوانین و مقررات را مطالعه کرده و نسبت به تایید آن ها اقدام نماید.

این قوانین و مقررات ، به کاربر کمک میکند تا با شرایط و قوانین شرط بندی آشنا شده و مرتکب خطا نشود.

در این قوانین نحوه شرط بندی و قوانین کلی سایت توضیح داده شده است.

کاربر با مطالعه و تایید قوانین و مقررات ، میتواند پروفایل کاربری خود را فعال نماید.

تخلف سایت های شرط بندی

گاها بعضی سایت های شرط بندی علی رغم رعایت قوانین توسط کاربران، به بهانه جویی پرداخته و مشکلاتی برای پیش بینی کنندگان به خصوص موفق ایجاد می کنند که این مشکلات شامل لیمیت کردن کاربران، درخواست تایید هویت های غیر منطقی و یا عدم پرداخت سرمایه افراد موفق در این سایت ها می باشد. در این صورت می توانید با پر کردن فرم شکایت از سایت های شرط بندی مانع بهانه جویی این سایت ها و تخلف آن ها شوید. لازم به ذکر است که فرد شاکی باید دلایل منطقی و مستند برای ارئه داشته باشد تا شرط برو بتواند پیگیر بوده و سایت مذکور را با دلیل و سند به عنوان سایت متخلف در بین سایت های شرط بندی ایرانی معرفی کند